Nghiên cứu sử dụng tro bay, xỉ đáy tại nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả để sản xuất vật liệu xây dựng – Bộ Công Thương

Nghiên cứu sử dụng tro bay, xỉ đáy tại nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả để sản xuất vật liệu xây dựng – Bộ Công Thương
ShareNhiệt điện Cẩm Phả chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất

Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả với công suất 600 MWh, sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB), đưa vào vận hành sản xuất từ năm 2010. Trong quá trình sản xuất điện có phát sinh sản phẩm cháy của nhiên liệu than là tro bay và xỉ đáy. Tùy theo lượng điện năng được sản xuất hàng năm, lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất trung bình từ 800 ngàn đến trên dưới 01 triệu tấn/ năm. 

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/