Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam sắp bước vào giai đoạn mới – Bộ Công Thương

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam sắp bước vào giai đoạn mới – Bộ Công Thương
ShareKết quả xây dựng chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/