Nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và khai thác phụ phẩm của cây dứa Cayenne (Ananas Comosus) tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long – Bộ Công Thương

Nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và khai thác phụ phẩm của cây dứa Cayenne (Ananas Comosus) tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long – Bộ Công Thương
ShareTận dụng lá dứa sản xuất vật liệu polymer: Ứng dụng “xanh” trong nông nghiệp

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/