Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội – Bộ Công Thương

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội – Bộ Công Thương
Share


Ngày 18/5, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/