Thiết lập mạng lưới chuyển đổi số từ trung ương đến cơ sở – Bộ Công Thương

Thiết lập mạng lưới chuyển đổi số từ trung ương đến cơ sở – Bộ Công Thương
ShareHỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ chuyển đổi số

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ T.Ư đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/