Techfest Hải Phòng 2023 – Kết nối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hàn Quốc – Bộ Công Thương

Techfest Hải Phòng 2023 – Kết nối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hàn Quốc – Bộ Công Thương
ShareHUIT và Techfest Vietnam: Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/