Diễn đàn Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số – Bộ Công Thương

Diễn đàn Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số – Bộ Công Thương
Share


Chuyển đổi số mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển có cơ hội tăng trưởng nhanh hơn, vươn lên, thay đổi thứ hạng phát triển

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/