Tính toán cải thiện hiệu năng thoát sét của điện cực tiếp địa đường dây trung thế của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội bằng mô phỏng số – Bộ Công Thương

Tính toán cải thiện hiệu năng thoát sét của điện cực tiếp địa đường dây trung thế của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội bằng mô phỏng số – Bộ Công Thương
ShareEVNCPC ứng dụng hệ thống giám sát định tuyến

Tần suất sự cố trên lưới điện phân phối của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội có nguyên nhân từ sét chiếm tỷ trọng tương đối cao trong những năm gần đây. Sự cố do sét có thể gây ra hư hỏng thiết bị và gián đoạn cung cấp điện của các đường dây tải điện trên không. Để cải thiện khả năng chịu sét của các đường dây này, hệ thống điện cực tiếp địa cần được tính toán, thiết kế sao cho có khả năng thoát sét tốt nhất.  Nghiên  cứu  này  từ đó đề xuất  một phương pháp tính toán trị số điện  trở một chiều và tổng trở xung kích trong miền thời gian của điện cực tiếp địa bằng mô phỏng số. Các mô phỏng  số được áp dụng  cho tiếp địa  của đường  dây  trung  thế của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. Các kết quả đạt được cho phép kiểm tra và khuyến nghị các cấu hình điện cực phù hợp đối với các vùng đất có trị số điện trở suất đất cao và có thể ứng dụng rộng rãi cho các đường dây phân phối điện trung thế.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/