Nhiệt điện Phả Lại chuyển đổi số trong quản lý vận hành – Bộ Công Thương

Nhiệt điện Phả Lại chuyển đổi số trong quản lý vận hành – Bộ Công Thương
ShareNhiệt điện Phả Lại: “HrmOnline – giải pháp Quản trị tổng thể nguồn nhân lực online trong thời đại số”

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/