Thành lập Hội các khoa – viện – trường Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực ĐBSCL – Bộ Công Thương

Ban Chấp hành Chi hội FISU Mekong Delta nhiệm kỳ I ra mắt.
Share
Ngày 18-2, tại Trường Ðại học Cần Thơ, diễn ra Hội nghị thành lập Hội các khoa – viện – trường Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực ÐBSCL (Chi hội FISU Mekong Delta).
Hội nghị bầu Ban Chấp hành Chi hội FISU Mekong Delta nhiệm kỳ I (2023-2025) với 14 thành viên, do TS Nguyễn Hữu Hòa, Hiệu trưởng Ðại học Công nghệ thông tin và truyền thông (thuộc Trường Ðại học Cần Thơ), làm Chủ tịch. Chi hội FISU Mekong Delta trực thuộc Hội FISU Việt Nam, tập hợp các khoa – viện – trường đại học về Công nghệ thông tin – truyền thông ở khu vực ÐBSCL. Chi hội thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đào tạo nguồn lực, nghiên cứu, triển khai, chuyển giao, dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông dưới nhiều hình thức có lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận. Qua đó, thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ, đảm bảo các bên cùng phát triển trên cơ sở liên kết các nguồn lực và thế mạnh của mỗi bên.
Chi hội đã đề ra phương hướng hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ đầu tiên: thành lập và tổ chức hoạt động các bộ phận thư ký, các tiểu ban chuyên môn và các nhóm chuyên trách; tạo biểu tượng, xây dựng và duy trì các kênh truyền thông của Chi hội gồm website, trang facebook và fanpage của Chi hội; phối hợp với các ban chuyên môn của Hội FISU để phát triển công nghệ thông tin – truyền thông…
Tại hội nghị, các đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 6 nội dung về: đào tạo đại học; đào tạo sau sau đại học; kiểm định, bảo đảm chất lượng giáo dục; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế…

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/