Bộ Công Thương xếp thứ 5/17 Bộ về chỉ số chuyển đổi số năm 2021 – Bộ Công Thương

Bộ Công Thương xếp thứ 5/17 Bộ về chỉ số chuyển đổi số năm 2021 – Bộ Công Thương
Share


Báo cáo về chỉ số chuyển đổi số- DTI năm 2021 được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố xếp Bộ Công Thương ở vị trí thứ 5 trong số 17 bộ cung cấp dịch vụ công.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/