EU ra quy định mới về dệt may, da giày: Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý gì? – Bộ Công Thương

EU ra quy định mới về dệt may, da giày: Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý gì? – Bộ Công Thương
Share


Mục tiêu loại bỏ văn hóa “tiêu thụ và vứt bỏ”, các sản phẩm có vòng đời ngắn và nền kinh tế “tạo rác” của EU dự kiến sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu dệt may, da giày.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/