Phát triển xe ôtô điện: Phụ thuộc 3 trụ cột chính – Bộ Công Thương

Phát triển xe ôtô điện: Phụ thuộc 3 trụ cột chính – Bộ Công Thương
Share


Dư địa lớn nhưng không dễ khai thác

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/