Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” – DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”


– DẦU KHÍ VIỆT NAM
Share


Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2022), ngày 7/4 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Tọa đàm “15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối DNTW”.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các Bộ/ngành, Cơ quan Trung ương và địa phương.

Về phía Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy Khối qua các thời kỳ, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các thời kỳ, đại diện các Ban/Văn phòng Đảng ủy Khối.


Toàn cảnh tọa đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải đã điểm lại quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối DNTW. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X chủ trương: “Tổ chức lại 7 đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay thành 2 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương là Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối DNTW”. Trên cơ sở đó, ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/TW về việc lập Đảng bộ Khối DNTW trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Đảng bộ Khối DNTW bao gồm các tổ chức đảng từ các đảng bộ doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương, đảng ủy cơ quan, bộ, ngành và một số địa phương chuyển về. Đây là các đảng bộ đã và đang thực hiện vai trò lãnh đạo các doanh nghiệp có vị trí then chốt trong nền kinh tế, như: dầu khí, điện, than, khoáng sản, viễn thông, xi măng, thép, xây dựng, lương thực, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải…

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải phát biểu khai mạc tọa đàm

Cùng với đó, Văn phòng Trung ương có văn bản thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW khẳng định: “Việc lập tổ chức đảng công ty mẹ trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW là nhằm tạo điều kiện để Trung ương nắm công tác đảng, công tác cán bộ và nhiệm vụ chính trị toàn ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt có vị trí then chốt trong nền kinh tế; tổ chức đảng này sẽ thực hiện cả chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng các tập đoàn, tổng công ty”. Ngoài chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối DNTW còn tham gia nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về công tác đảng, công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng trong Khối đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Trong chặng đường 15 năm qua, kết quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã khẳng định hiệu quả, có mức tăng trưởng tốt. Năm 2010, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đạt 949.329 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 95.955 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 148.095 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đạt 1.486.591 tỷ đồng, tăng 56,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 162.861 tỷ đồng, tăng 69,7%; nộp ngân sách Nhà nước đạt 254.908 tỷ đồng, tăng 72,1% (so với năm 2010). Trong 2 năm 2020-2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, nhưng Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch – vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đa số doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải khẳng định qua 15 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có ưu điểm, có tồn tại, hạn chế, song nhìn chung phải khẳng định là dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, Đảng ủy Khối DNTW đã vượt qua các khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đã ra sức chung tay xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối có được những thành quả như ngày hôm nay.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối ôn lại những ký ức về chặng đường đã qua, thêm tin yêu và tự hào về những thành tựu, những đóng góp, truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng bộ và các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị Khối DNTW trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, thích ứng, đổi mới và phát triển vừa là bài học, vừa là truyền thống tốt đẹp đang trở thành nguồn lực nội sinh tiếp tục tạo động lực động viên cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự đã phát biểu, chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình xây dựng, phát triển Đảng bộ Khối DNTW cũng như những bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại tọa đàm

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối DNTW về các thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển 15 năm qua.

Đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định trong 15 năm qua, các doanh nghiệp trong Khối vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong Khối DNTW cơ bản được bảo toàn và phát triển. Nộp ngân sách chiếm 25 – 27% tổng thu ngân sách quốc gia, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả nước. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối cũng luôn đi đầu trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ; tích cực, chủ động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19… với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng. Những thành tích, đóng góp của Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW trong 15 năm qua đối với sự phát triển của đất nước là rõ nét và rất đáng tự hào.

Với yêu cầu của Đảng, Nhà nước đặt ra là doanh nghiệp nhà nước phải giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đồng chí Trần Tuấn Anh cho rằng các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối DNTW cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phải đạt được các kết quả cao hơn nữa.

Để đạt được mục tiêu và yêu cầu này, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ Khối DNTW cần tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; khắc phục việc doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, dự án đầu tư kém hiệu quả. Đồng thời, đúc rút các kinh nghiệm từ các tồn tại, hạn chế của giai đoạn 15 năm qua để tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp một cách triệt để, phải tạo ra bước đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Trần Tuấn Anh tin tưởng Đảng ủy Khối DNTW, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, nắm bắt thời cơ thực hiện thành công mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước.

Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các cá nhân tiêu biểu

Cũng tại tọa đàm, Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam. Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vinh dự là một trong 16 cá nhân được nhận kỷ niệm chương trong đợt này.

Lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam đã chúc mừng các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng ủy Khối DNTW.

H.A


Nguồn:CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM Tin tức