Pulse Guild (Bang hội xung) thuộc Gust và Wave Digital Assets cùng nhau tạo nên một đỉnh cao mới