Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Bộ Công Thương

Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Bộ Công Thương
ShareTối ưu hóa điều khiển robot bằng sóng hồng ngoại: Sử dụng thuật toán PSO

Theo Bộ KH&CN, cần có hành lang pháp lý, chính sách khai thác, liên kết và tối ưu hóa các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/