Công ty Thủy điện Đồng Nai: Hiệu quả thiết thực khi áp dụng Nhật ký vận hành điện tử – Bộ Công Thương

Công ty Thủy điện Đồng Nai: Hiệu quả thiết thực khi áp dụng Nhật ký vận hành điện tử – Bộ Công Thương
ShareĐồng Nai tăng cường hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2023

Từ ngày 1.7.2023, Tổng công ty Phát điện 1 đã đưa vào áp dụng tại các Công ty trực thuộc trong đó có Công ty Thủy điện Đồng Nai theo văn bản 1117/EVNGENCO1-KTSX. Phần mềm Nhật ký vận hành điện tử đã thay cho phương pháp ghi thông số, cấp phiếu công tác, phiếu thao tác và nhật ký vận hành thủ công. Mỗi nhà máy sẽ được trang bị các thẻ RFID và các máy tính bảng dùng nhận diện thiết bị để cập nhập thông số vận hành.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/