Nhiều máy móc công nghệ mới sẽ tham gia trưng bày tại VietnamWood 2023 – Bộ Công Thương

Nhiều máy móc công nghệ mới sẽ tham gia trưng bày tại VietnamWood 2023 – Bộ Công Thương
ShareTriển lãm VietnamWood và NürnbergMesse công bố quan hệ hợp tác chiến lược

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/