Bộ Công Thương hợp tác với Samsung đào tạo chuyên gia chuyển đổi số – Bộ Công Thương

Bộ Công Thương hợp tác với Samsung đào tạo chuyên gia chuyển đổi số – Bộ Công Thương
ShareNgành Công Thương tập trung đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/