Việt Nam sẵn sàng hợp tác kết nối hạ tầng kỹ thuật số – Bộ Công Thương

Việt Nam sẵn sàng hợp tác kết nối hạ tầng kỹ thuật số – Bộ Công Thương
Share


Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng hợp tác để đẩy mạnh kết nối hạ tầng kỹ thuật số, hướng tới khu vực phát triển kỹ thuật số đồng đều và bền vững.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/