Ra mắt Làng Blockchain thúc đẩy sự phát triển công nghệ số – Bộ Công Thương

Ra mắt Làng Blockchain thúc đẩy sự phát triển công nghệ số – Bộ Công Thương
Share


Hôm 6.11, tại TP.HCM, lễ ký kết ra mắt Làng Blockchain đã diễn ra với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ Blockchain.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/