Sự kiện Demo Day: Tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu GMEP 2022 – Bộ Công Thương

Sự kiện Demo Day: Tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu GMEP 2022 – Bộ Công Thương
Share


Sáng 10/11, sự kiện Demo Day thuộc Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu GMEP 2022 (Global Market Expansion Program 2022) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/