Đầu tư hiện đại hóa mỏ than, tăng năng lực sản xuất – Bộ Công Thương

Đầu tư hiện đại hóa mỏ than, tăng năng lực sản xuất – Bộ Công Thương
Share


Năm 2022, dù phải đối mặt với tác động chưa từng có của dịch Covid-19 và giá vật tư, nhiên liệu tăng cao, song ngành than vẫn chủ động, linh hoạt trong điều hành, duy trì ổn định sản xuất, việc làm cho hơn 94.000 lao động, cung ứng đủ than cho phát triển nền kinh tế.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/