Cảnh báo sớm: Giảm rủi ro cho hàng xuất khẩu – Bộ Công Thương

Cảnh báo sớm: Giảm rủi ro cho hàng xuất khẩu – Bộ Công Thương
Share


Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang bị các nước áp dụng biện pháp PVTM với tần suất ngày càng gia tăng. Vì thế, công tác cảnh báo sớm sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/