Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm – Bộ Công Thương

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm – Bộ Công Thương
Share


Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong chuyển đổi số, người dân là trung tâm, là chủ thể, do đó, mọi chính sách phải hướng tới người dân.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/