Than Nam Mẫu đi đầu ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất hầm lò – Bộ Công Thương

Than Nam Mẫu đi đầu ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất hầm lò – Bộ Công Thương
Share


Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã đi kiểm tra sản xuất hầm lò, kiểm tra thiết bị Xe khoan 2 cần đang thi công đào lò do Phân xưởng Khai thác đào lò 13 quản lý.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/