Thương mại điện tử tăng tốc sau Covid-19 – Bộ Công Thương

Thương mại điện tử tăng tốc sau Covid-19 – Bộ Công Thương
Share


Trong gần hai năm đại dịch Covid – 19 diễn ra, toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, bao gồm thương mại điện tử (TMĐT). Tuy nhiên đa số doanh nghiệp đã nỗ lực chuyển đổi số để nắm bắt cơ hội kinh doanh mới.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/