Ngành Công Thương Kon Tum thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” – Bộ Công Thương

Ngành Công Thương Kon Tum thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” – Bộ Công Thương
Share


Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong tình hình đó, ngành Công Thương Kon Tum đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, thương mại và thực hiện các chỉ thị về phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/