Pulse Guild (Bang hội xung) thuộc Gust và Wave Digital Assets cùng nhau tạo nên một đỉnh cao mới

Image1
Share

Pulse Guild (Bang hội xung) thuộc Gust và Wave Digital Assets cùng nhau tạo nên một đỉnh cao mới
Trong thời đại hội nhập sâu rộng của internet và tài chính ngày nay, mỗi lần đổi mới trong ngành tài chính không chỉ là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ mà còn là sự đổi mới trong mô hình hợp tác. Gần đây, một ví dụ nổi bật về sự hợp tác đã rất thu hút sự chú ý đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa Pulse Guild (Bang hội xung) thuộc Gust và công ty Wave Digital Assets, khi Pulse Guild dẫn dắt hơn 100.000 thành viên của mình đầu tư chung vào một dự án quỹ mới của Wave Digital Assets, đạt được kết quả nổi bật, đã tạo ra một mô hình mới về sự hợp tác cùng có lợi cho ngành.

区块链

Pulse Guild, một hiệp hội đầu tư hùng mạnh. Với góc nhìn độc đáo của họ và kinh nghiệm thâm hậu trong ngành, họ đã chọn dự án quỹ mới của Wave Digital Assets làm trọng điểm đầu tư của họ. Lựa chọn này dựa trên các kết quả của nhiều đợt khảo sát và đánh giá chuyên sâu về công ty Wave Digital Assets và dự án quỹ mới của họ. Thông qua phương thức hợp tác được kết nối trực tiếp giữa đội ngũ với doanh nghiệp, Pulse Guild đã thành công trong việc giảm chi phí cho hội viên khi tận hưởng các dịch vụ tài chính, đồng thời đã nâng cao hiệu quả dịch vụ, thể hiện những ưu thế to lớn từ việc kết nối tài chính internet, tiết kiệm các khâu trung gian và giảm chi phí giao dịch.
 
Vào tháng 1 năm 2023, công ty Wave Digital Assets đã mời chủ tịch và các thành viên nhóm nòng cốt của Pulse Guild thuộc Gust để tiến hành khảo sát trực tiếp. Sau khi trao đổi và đánh giá chuyên sâu, hai bên đã chính thức xác định mối quan hệ hợp tác vào ngày 28 tháng 3 năm 2023. Dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, hai bên đã không ngừng tăng cường hợp tác, thúc đẩy sự ra mắt thành công và phát triển nhanh chóng dự án quỹ mới, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho Pulse Guild và các thành viên trong hiệp hội của họ, đồng thời còn tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của công ty Wave Digital Assets.

握手

 
Sự trao đổi kết hợp lẫn nhau giữa các ngành tài chính và phi tài chính được tiến hành qua internet, đã không chỉ thúc đẩy sự thâm nhập và phổ biến toàn diện các hoạt động tài chính, mà còn tạo ra một mạng lưới giá trị mà toàn xã hội phải phụ thuộc vào. Sự hợp tác thành công giữa Pulse Guild và Wave Digital Assets là một thực tiễn sinh động về nền tài chính internet để thúc đẩy mô hình hợp tác cùng có lợi, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao hiệu suất phân công chuyên nghiệp. Nó không chỉ tạo ra của cải cho những người tham gia, mà còn cung cấp một mô hình mới về sự hợp tác cùng có lợi, chia sẻ hợp tác phát triển kinh tế cho toàn bộ ngành đầu tư tài chính.
 
Nhìn về tương lai, cùng với sự phát triển không ngừng của tiến bộ công nghệ và nhu cầu thị trường, sự hợp tác giữa Pulse Guild thuộc Gust và Wave Digital Assets sẽ được tiếp tục ngày càng sâu rộng hơn, thúc đẩy sự ra đời của nhiều sản phẩm tài chính sáng tạo hơn. Các trường hợp thành công của họ sẽ truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức khác đến khám phá các mô hình hợp tác mới, cùng nhau thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong ngành tài chính, để đạt được giá trị xã hội và hiệu quả kinh tế rộng rãi.